Aktuellt

Paus för praktikan

Styrelsen för Tango Rio Negro har beslutat att pausa praktikan tillsvidare. Det blir alltså ingen praktika torsdag 13 januari.

Detta beror givetvis på den skenande smittspridningen i region Örebro. Vi återkommer med besked om när praktikan kan återupptas.

Riksidrottsförbundet och Svenska Danssportförbundet avråder sina medlemmar från att arrangera socialdans. Även om vi inte är medlemmar i något av dessa förbund har vi valt att följa deras rekommendation som ju riktar sig direkt till dansföreningar.


! ! ! Observera ny dag för årsmötet ! ! !

På grund av den skenande smittspridningen av den nya virusvarianten senarelägger vi årsmötet och hoppas att smittspridningen ska hinna avta så att vi kan genomföra årsmötet.

Kallelse till årsmöte i föreningen Tango Rio Negro

Styrelsen för Tango Rio Negro kallar till årsmöte torsdag 24:e  februari.

Årsmötet hålls i praktikalokalen i Kulturpalatset, Nygatan 38, 18:30 till 19:30. Därefter blir det praktika från 19:30 till 21:30.

Motioner till årsmötet skickas till styrelsen på info@tangorionegro.org senast 2 veckor innan årsmötet.

Röstberättigade på årsmötet är medlemmar som har betalat medlemsavgift för åren 2021 och/eller 2022.

På grund av rådande pandemi med införda restriktioner och för vår planering, krävs föranmälan på info@tangorionegro.org

Deltagare skall vara symtomfria och vi vill att alla är vaccinerade.


På grund av osäkerheten med ökande smittspridning och nya restriktioner har styrelsen tagit beslutet att ställa in den planerade terminsuppstarten den 22 januari. Vi hoppas kunna återkomma med ett liknande evenemang vid ett senare tillfälle.

Styrelsen Tango Rio Negro


Torsdagspraktikan i Kulturhuset förlängs till 18:30 – 21:00 från och med torsdag 18 november..

Vi dansar/tränar 18:30 – 21:00 med en kort paus för enkelt fika.

När folkhälsomyndigheten nu har släppt på restriktionerna kan vi träna med olika partners. Observera dock att det är upp till var och en om vederbörande vill dansa enbart med egen partner eller dansa med olika partners under kvällen.

Jag vill också lyfta fram Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande från 29 september.
”Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:
hålla avstånd till andra människor, och
särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.”

Vi har våra lokaler i Kulturpalatset, Nygatan 38, med ingång från södra gaveln (andra sidan sett från Nygatan). Gå till vänster om Kulturpalatset, förbi parkeringen och cykelställen och uppför järntrappan. Där ser ni ingången snett till höger. Gå en trappa upp.
Varmt välkomna!


Styrelsen planerar nu för nästa årsmöte.

Nästa styrelsemöte är 5 december. Därefter väntas mer detaljerar information.

Håll utkik här på hemsidan och på Facebook för mer information.


Sommartangon i Wadköping 2021 blev trots alla restriktioner en populär aktivitet.

Det har varit god uppslutning och mycket dans trots restriktioner och krav från Länsstyrelsen i samband med Länsstyrelsens tillsynsärende.

Ett stort tack till alla er som kom.

 

Musikpolicy för Tango Rio Negro

 

Enligt Tango Rio Negros stadgar skall verksamheten ”syfta till att bereda tillfälle för föreningens medlemmar att dansa rioplatensisk tango, skapa dansglädje och social gemenskap, samt att genom kurser sprida och fördjupa intresse för och kunskap om rioplatensisk tango och dess kultur”.

Den traditionella tangomusiken (Golden Age) utgör en given grund för den musik vi dansar till. Den kan med fördel blandas med ej traditionell tangomusik oavsett vad den kallas. Nyinspelningar av äldre tangomusik, eller inspelningar med ej traditionella sångare och orkestrar har också sin plats. Viktigt är dock att musiken har en klar musikalisk anknytning och släktskap med tango och att merparten utgörs av traditionell tango.

Beroende på publik och dess förväntningar kan även inslag av ej tangomusik, så kallad alternativ musik, förekomma.

Det är viktigt att strukturen för musiken (spellistan) följer det sedvanliga mönstret med tandor separerade av cortinor. Tandorna kan bestå av tre eller fyra tangor och två eller tre valser eller milongor.

 


 

Medlem i Tango Rio Negro blir man genom att sätta in 200 kr på pg 400 52 59 – 9 och anmäla sig som medlem på hemsidan, sidan Bli medlem. Det är viktigt så att vi får tillgång till dina kontaktuppgifter. På det sättet får du också tillgång till medlemssidorna, där det finns videoklipp, medlemsförteckning, mötesprotokoll m m. Som medlem har du också 10 procents rabatt på skor hos Dansshopen på Nygatan 28. Medlemskapet kan man styrka med förteckningen här på hemsidan.

Du kan också ansluta dig till vår offentliga grupp på Facebook som kort och gott heter Tango Rio Negro. Där kan du göra inlägg, få tips på evenemang och fråga om samåkning till evenemang i andra städer med mera.


Har du frågor och synpunkter på verksamheten i Tango Rio Negro kan du använda meddelandeformuläret på sidan Kontakt.
Det går också bra att använda e-postadressen info /@/ tangorionegro.org. (Utan snedstreck och mellanslag).


EFTERLYSNING: Om din e-postadress saknas i medlemslistan (som är tillgänglig efter inloggning) vänligen meddela den nya adressen till hemsidan. Detsamma gäller vid byte av e-postadress.


Njut av en stunds tango med skön känsla…

Kontaktadress till hemsidans redaktör.

———————————————————————————————