Ang könsneutral dans

Uttalande av Tango Rio Negro med anledning av den
senaste tidens u
ppmärksamhet kring samkönad dans:

.

Dans är frihet och glädje och skapar möjligheter till spännande
möten mellan människor, oberoende av ursprung, ålder, sexuell
läggning eller sociala förhållanden. I tangovärlden har det dansats
i två roller oavsett kön sedan dess begynnelse. Att leka med rollerna
förare/följare utvecklar oss som dansare, löser problem vid ojämn
könsfördelning på danskurser och ger ökad frihet att välja roll
oberoende av kön. Örebro Pride anordnade en workshop med
queertango som vi från vår förening deltog i med stort utbyte.

 

Såväl i tangovärlden som övriga dansvärlden finns arenor som är
konservativa och förstärker stereotypa könsroller. Örebros
tangoförening Tango Rio Negro vill vara en mötesplats där alla
känner sig välkomna. Vi tar ställning för ett föreningsliv som tar
avstånd från invanda mönster som  gör att människor stängs ute.
Vår förhoppning är att sista tidens debatt stimulerar Örebros föreningsliv
till ökat engagemang i denna viktiga fråga.

Styrelsen för Tango Rio Negro