Bortklippt om cabaceo

Ang bruket av cabaceo m m.

Noteringar från medlemsmötet den 14 december 2017:

Ett av ämnena var hur föreningen ska förhålla sig till att man i tangovärlden ofta bjuder upp genom s k cabaceo, dvs ögonkontakt som kan initieras av både förare och följare, i stället för det traditionella sättet att bjuda upp med en direkt fråga oftast från en förare. Förslag har inkommit om att föreningen ska praktisera det traditionella sättet att bjuda upp fast demokratiskt så att både förare och följare får samma möjlighet till dans. Detta för att undvika att följare blir sittande utan att få att dansa i samma utsträckning som andra. Mötets mening var att vi måste tillåta både cabaceo och traditionellt uppbjudande, demokratiskt om man så vill. Information om bruket av cabaceo och annan tangokultur bör ingå i terminskursernas undervisning.

Medlemsmötet diskuterade också hur vi ska locka fler nybörjare till Torsdagstangon för att praktisera tangon socialt och öva steg och figurer från lektionerna. Initiativet att ha Torsdagstangon uppdelad i två lokaler, varav en för praktika, den första timmen med erfarna dansare närvarande för stöd till nybörjare, har haft en lovande start och ska fortsätta.

Det bestämdes att ordna fler medlemsmöten för öppna diskussioner om innehållet i föreningens verksamhet.