Föreningens historia

Året var 1999 och kvällsmörkret låg som ett täcke över det lilla samhället Glanshammar beläget ett par mil utanför metropolen Örebro. Där i ett av husen lös TV:n varmt och framför den satt Lisa S, Kristina L samt Anrie och tittade på filmen ”The Tango Lesson”. Filmen väckte hos dem, precis som hos många andra, en lust att börja dansa tango.

Vid denna tidpunkt var tangodansandet mindre frekvent förekommande i Sverige än vad det är i dag. Men efter en del sökande fann man en förening i Uppsala, där man dansade tango och dessutom kunde ett lärarpar, Agneta och Ingmar, tänka sig att åka till Glanshammar och hålla i en helgkurs. En massiv reklamkampanj startades av trion bland vänner, grannar, bekanta och obekanta. På så vis ser den första delen av historien ut då Glanshammars Tangoförening uppstod.

I retrospektiv kan det möjligen förefalla oundvikligt att föreningen flyttade verksamheten till Örebro och i samband med det  bytte föreningen namn till det kanske mer internationellt klingande namnet Tango Rio Negro. Nu är det i den krassa verkligheten inte lika internationellt, som du må förföras att tro vid första anblicken, utan det är en hänvisning till Svartån, som rinner genom staden Örebros centrala delar med omnejd, istället för Rio De la Plata.

I dagsläget har föreningen ca 70 medlemmar och tack vare att det finns ett brinnande intresse för tango och en ambition hos flera att hålla föreningen levande så bedrivs, med ideella krafter, verksamhet med terminsbundna kurser på olika nivåer, practica anordnas varje vecka, kring fyra milongor anordnas per år några med levande orkester. Föreningen arrangerar dessutom helgkurser då gästlärare från andra städer än Örebro står för undervisningen.

I syfte att marknadsföra föreningen och därmed förhoppningsvis också öka intresset för argentinsk tango så har föreningen vid ett flertal tillfällen medverkat med dansuppvisningar vid offentliga sammanhang som t ex. Marknadsafton, Kulturnatten och Dansens dag.

OBS! Även om du inte går på tangokurser hos oss så är ALLA som dansar tango naturligtvis varmt välkomna till de Practicor och Milongor som föreningen arrangerar!