Giorgio våren 2013

Instruktioner från milonga-kurs vid kursavslutningen

Sammanfattning lektion 11 – påbyggnad

Sammanfattning lektion 11 – nybörjare

Sammanfattning lektion 10 – påbyggnad

Sammanfattning lektion 10 – nybörjare

Sammanfattning lektion 9 – påbyggnad

Sammanfattning lektion 9 – nybörjare

Sammanfattning lektion 8 – påbyggnad

Sammanfattning lektion 8 – nybörjare

Sammanfattning lektion 7 – påbyggnad

Sammanfattning lektion 6 – påbyggnad

Demonstrataion lektion 6 –  påbyggnad

En uppvisning av Giorgio och Giusy i stället för klipp från femte lektionstillfället:

Avslutning lektion 4 – påbyggnad

Summering lektion 4 – nybörjare

Sammanfattning lektion 3 – påbyggnad

Illustration lektion 3 – nybörjare

Avslutning lektion 2 – påbyggnad

Från lektion 2 – påbyggnad

Från lektion 2 – nybörjare

Sammanfattning lektion 1 – påbyggnad:

Liten uppvisning lektion 1 – nybörjare