Giorgio våren 2013

Instruktioner från milonga-kurs vid kursavslutningen

http://youtu.be/bXFu_b60ghU

Sammanfattning lektion 11 – påbyggnad

http://youtu.be/8bCtUxB26Hg

Sammanfattning lektion 11 – nybörjare

http://youtu.be/_xClBcHK0vA

Sammanfattning lektion 10 – påbyggnad

http://youtu.be/FWtRirS9So0

Sammanfattning lektion 10 – nybörjare

http://youtu.be/R5GjKQDwleI

Sammanfattning lektion 9 – påbyggnad

http://youtu.be/yPrgy0oz_BQ

Sammanfattning lektion 9 – nybörjare

http://youtu.be/PWZcUmB7GPg

Sammanfattning lektion 8 – påbyggnad

http://youtu.be/Q2XiEOBlnMI

Sammanfattning lektion 8 – nybörjare

http://youtu.be/R5bkxCIYsqs

Sammanfattning lektion 7 – påbyggnad

http://youtu.be/YaQ9sx1mHOs

Sammanfattning lektion 6 – påbyggnad

http://youtu.be/hPWrxitmGGM

Demonstrataion lektion 6 –  påbyggnad

http://youtu.be/aaMxZf5IDNQ

En uppvisning av Giorgio och Giusy i stället för klipp från femte lektionstillfället:

Avslutning lektion 4 – påbyggnad

http://youtu.be/sroAN1yBe30

Summering lektion 4 – nybörjare

http://youtu.be/naBsZb0xJ30

Sammanfattning lektion 3 – påbyggnad

Illustration lektion 3 – nybörjare

http://youtu.be/9zSiOf0iQJE

Avslutning lektion 2 – påbyggnad

http://youtu.be/TmrcmrHewXU

Från lektion 2 – påbyggnad

http://youtu.be/-w50j4It50w

Från lektion 2 – nybörjare

http://youtu.be/2YCv-T5Kj40

Sammanfattning lektion 1 – påbyggnad:

http://youtu.be/LTtrfKOn2eA

Liten uppvisning lektion 1 – nybörjare

http://youtu.be/W71Jby_AI5A