Musikgrupp

Att spela på Praktika

Spellistor

Musik som spelas på vår Praktika bör följa föreningens musikpolicy (se dokument nedan). Spellistorna byggs upp med tandor som åtskiljs av cortinor. Vanlig ordning på tandorna är:

  • 3-4 Tangor
  • 3-4 Tangor
  • 3 Valser
  • 3-4 Tangor
  • 3-4 Tangor
  • 3 Milongor

Detta mönster upprepas fram till sista tandan som avslutas med La cumparsita.

Det finns ett antal spellistor som följer detta mönster (se t ex Lathunden nedan).

Att spela en lista

Frivilliga som kan tänka sig att spela under våra Praktikor kontaktar Musikansvarig (f n Martin Persson). Det skulle uppskattas om just Du kan tänka dig att se till att musiken flödar någon torsdag framöver.

Det finns åtminstone fyra alternativ för att spela en lista:

  1. Starta en redan nedladdad lista i den mobiltelefon som finns på praktikan (se dokumentet Instruktion för spellistetelefon nedan). Fördelen att använda denna telefon är att man inte behöver stanna kvar under hela kvällen, utan någon i praktikagruppen tar hand om den på slutet. En begränsning är att ibland behöver Spotify komma åt Internet för att se att vårt abonnemang är aktivt och telefonen har inget SIM-kort. Då får man låna ut lite surf från sin egen (eller någon annans) telefon och koppla upp spelmobilen med WiFi via Mobil Hotspot.
  2. Ladda ned någon befintlig lista från vår profil ”Tango Rionegro” (se Lathunden) och spela från sin egen telefon (premiumkonto behövs – annars riskerar vi reklamavbrott).
  3. Spela en egen lista från egen utrustning.
  4. Skapa en Spotify-lista som delas med Musikansvarig som ser till att listan hamnar i spelmobilen. Detta kräver lite framförhållning eftersom spelmobilen inte tas hem.

Dokument

Musikpolicy för Tango Rio Negro

Lathund för uppspelning av TRNs spellistor_20221206_0001

Instruktion för spellistetelefon

Mötesanteckningar

Träff med TRNs Musikgrupp 2021-09-14