Praktika

 

Entré 20 kr för medlem och 30 kr för ej medlem, dans men på grund av Corona bjuder vi inte på fika. Det blir inget terminskort denna termin.

Vi har två olika danslokaler i intilliggande rum varav det ena rummet används för nybörjarkurs och därefter för egen träning och det andra rummet för ”praktilongan”.

Under hösten blir det inget organiserat INTRO.

Vi följer givetvis folkhälsomyndighetens rekommendationer. Deltagarantalet är begränsat till 8 par i varje lokal. Se också: Förhållningsregler Corona ht2020

Det är praktika varje torsdag utom när det är röd dag. (Det kan hända att vi har praktika på en röd dag, så håll utkik på vår FB-sida)

Välkommen till vår praktika !