Dokument

Föreningens organisationsnummer är 802513 – 1700

Kaffelista för praktikan våren 2022

Spellistespelare våren 2022

TANGO RIONEGRO INVENTARIEFÖRTECKNING 20220529

Resultat av medlemsenkäten:

Enkätsvar sammanställning

Enkelt reklamblad för Sommartangon att skriva ut och sätta upp på lämplig anslagstavla nära dig:

Reklamsommartango

Stadgar för Tango Rio Negro.

Här nedan finns löpande föreningsdokument tillgängliga.

Anteckningar medlemsmöte TRN 2023-11-16

Styrelsemöte TRN 2023-10-05

Styrelsemöte TRN 2023-08-30

Styrelsemöte TRN 2023-08-16

Rapport sommartango 2023

Styrelsemöte TRN 2023-07-13

Styrelsemöte TRN 2023-06-12

Styrelsemöte TRN 2023-05-29

Styrelsemöte TRN 2023-03-22

Extra årsmöte TRN 2023-03-16

Styrelsemöte TRN 2023-03-02

Styrelsemöte TRN 2023-02-19

Protokoll årsmöte TRN 2023-02-16

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 2023:

Balansräkning-2023-02-05, Resultaträkning_-_2023-02-05, Budget TRN 2023,

Ekonomisk berättelse TRN 2022, Revisionsberättelse TRN för 2022

Verksamhetsberättelse TRN för 2022Verksamhetsplan TRN 2023

Motion 1 TRN årsmöte 2023,  Motion 2 TRN årsmöte 2023,  Motion 3 TRN årsmöte 2023

Styrelsemöte TRN 2023-02-05

Styrelsemöte TRN 2023-01-26

Styrelsemöte TRN 2023-01-04

Styrelsemöte TRN 2022-12-07

Styrelsemöte TRN 2022-11-09

Styrelsemöte TRN 2022-10-26

Styrelsemöte TRN 2022-09-28

Styrelsemöte TRN 2022-09-05

Styrelsemöte TRN 2022-08-21

Styrelsemöte TRN 2022-07-24

Styrelsemöte TRN 2022-06-20

Styrelsemöte TRN 2022-05-22

Styrelsemöte TRN 2022-04-27

Styrelsemöte TRN 2022-03-30

Anteckningar medlemsmöte TRN 2022-04-21

Styrelsemöte TRN 2022-03-06

Protokoll årsmöte TRN 2022-02-24

Konstituerande möte TRN 2022-02-24

Årsmöteshandlingar inför årsmötet 2022

Balansräkning-2022-01-05 , Resultaträkning_-_2022-01-05 , Budget TRN 2022 

Ekonomisk  berättelse 2021 , Revisionsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021 , Verksamhetsplan för 2022 , Motion till årsmötet 2022

Styrelsemöte TRN 2022-02-13

Styrelsemöte TRN 2022-01-23

Styrelsemöte TRN 2022-01-12

Styrelsemöte TRN 2021-12-28

Styrelsemöte TRN 2021-12-05

Styrelsemöte TRN 2021-11-07

Styrelsemöte TRN 2021-10-28

Styrelsemöte TRN 2021-10-21

Styrelsemöte TRN 2021-10-07

Styrelsemöte TRN 2021-09-23

Anteckningar medlemsmöte TRN 2021-09-30

Styrelsemöte TRN 2021-09-05

Styrelsemöte TRN 2021-08-25

Styrelsemöte TRN 2021-08-11

Styrelsemöte TRN 2021-07-28

Styrelsemöte TRN 2021-06-23

Styrelsemöte TRN 2021-06-02

Styrelsemöte TRN 2021-05-12

Styrelsemöte TRN 2021-04-21

Styrelsemöte TRN 2021-03-31

Konstituerande möte TRN 2021-03-03

Årsmöteshandlingar för det digitala årsmötet 2021.

Protokoll årsmöte TRN 2021_0001

Verksamhetsberättelse TRN 2020

Verksamhetsplan TRN 2021

Balansrapport 2020

Resultatrapport 2020

Balans Resultat 2020 Budget 2021

Revision_2020

Motion till TRN Årsmöte 2021

Styrelsemöte TRN 2020-12-16

Styrelsemöte TRN 2020-11-26

Styrelsemöte TRN 2020-11-03

Styrelsemöte TRN 2020-10-22

Styrelsemöte TRN 2020-09-25

Styrelsemöte TRN 2020-09-02

Styrelsemöte TRN 2020-08-02

Styrelsemöte TRN 2020-06-15

Styrelsemöte TRN 2020-05-24

Styrelsemöte TRN 2020-05-13

Styrelsemöte TRN 2020-04-26

Styrelsemöte TRN 2020-04-02

Styrelsemöte TRN 2020-03-15

Styrelsemöte TRN 2020-03-10

Styrelsemöte TRN 2020-02-13

Styrelsemöte TRN 2020-02-01

Protokoll årsmöte TRN 20200213

Verksamhetsberättelse 2019 Verksamhetsplan 2020 Balans Resultat 2019 Budget 2020

Styrelsemöte TRN 2019-12-20

Styrelsemöte TRN 2019-11-12

Styrelsemöte TRN 2019-09-19

Styrelsemöte TRN 2019-08-15

Styrelsemöte TRN 2019-06-11

Styrelsemöte TRN 2019-05-21

Styrelsemöte TRN 2019-04-02

Extra styrelsemöte 2019-03-10

Styrelsemöte 2019-03-05

Styrelsemöte 2019-02-13

Årsmötesprotokoll verksamhetsår 2018

Verksamhetsplan2019 Balansrapport18 Resultatrapport18 Verksamhetsberättelse tangon 2018

Protokoll 11 2019-01-08

Styrelsemöte nr 10 – 2018

Styrelsemöte nr 9 – 2018

Styrels9emöte nr 8 – 2018

Styrelsemöte nr 7 – 2018

Styrelsemöte nr 6 – 2018

Styrelsemöte nr 5 – 2018

Styrelsemöte nr 4 – 2018

Styrelsemöte nr 3 – 2018    Praxis för ersättningar

Styrelsemöte nr 2 – 2018

Styrelsemöte nr 1 – 2018

Årsmötesprotokoll 2018-02-01

Balansrapport 2017   Resultatrapport 2017

Verksamhetsberättelse 2017

Motioner till årsmötet inlämnade av Anders Lagerklint:

TRN motion 5_2018    TRN motion 4_2018    TRN motion 3_2018    TRN motion 2_2018    TRN Motion 1_2018    — Styrelsens svar på Lagerklints motioner

Styrelsemöte nr 12 – 2017/2018

Styrelsemöte nr 11 – 2017

Styrelsemöte nr 10 – 2017

Styrelsemöte nr 9 – 2017

Styrelsemöte nr 8 – 2017

Styrelsemöte nr 7 – 2017

Styrelsemöte nr 6 – 2017

Styrelsemöte nr 5 – 2017

Styrelsemöte nr 4 – 2017

Styrelsemöte nr 3 – 2017

Styrelsemöte nr 2 – 2017

Årsmötesprotokoll 2017

Räkenskaper för 2016: Balansrapport     Resultatrapport     Huvudbok

Verksamhetsberättelse 2016

Styrelsemöte nr 1 – 2017

Styrelsemöte nr 8 – 2016

Styrelsemöte nr 7 – 2016

Styrelsemöte nr 6 – 2016

Styrelsemöte nr 5 – 2016

Styrelsemöte nr 4 – 2016

Styrelsemöte nr 3 – 2016

Styrelsemöte nr 2 – 2016

Årsmötesprotokoll 2016-01-28

Verksamhetsberättelse 2015

Resultatrapport 2015    Balansrapport 2015  Revisionsberättelse

Styrelsemöte nr 1 – 2016

Styrelsemöte nr 9 – 2015

Styrelsemöte nr 8 – 2015

Styrelsemöte nr 7 – 2015      Alkoholpolicy 2015

Styrelsemöte nr 6 – 2015

Styrelsemöte nr 5 – 2015

Styrelsemöte nr 4 – 2015

Styrelsemöte nr 3 – 2015

Styrelsemöte nr 2 – 2015

Styrelsemöte nr 1 – 2015

Årsmötesprotokoll 2015-01-19

Verksamhetsberättelse 2014

Ekonomisk redovisning 2014 – 1

Ekonomisk redovisning 2014 – 2

Principer för interna ersättningar

Verksamhetsplan för 2015

Styrelsemöte nr 13 – 2014

Styrelsemöte nr 12 – 2014

Styrelsemöte nr 11 – 2014

Styrelsemöte nr 10 – 2014

Styrelsemöte nr 9 – 2014

Styrelsemöte nr 8 – 2014

Styrelsemöte nr 7 – 2014

Styrelsemöte nr 6 – 2014

Styrelsemöte nr 5 – 2014

Styrelsemöte nr 4 – 2014

Styrelsemöte nr 3 – 2014

Styrelsemöte nr 2 – 2014

Årsmötesprotokoll 2 feb 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Ekonomisk redovisning 2013

Antagna nya föreningsstadgar

Styrelsemöte nr 1 – 2014

Protokoll medlemsmöte 5 dec 2013

Styrelsemöte nr 9 – 2013

Styrelsemöte nr 8 – 2013

Styrelsemöte nr 7 – 2013

Styrelsemöte nr 6 – 2013

Styrelsemöte nr 5 – 2013

Styrelsemöte nr 4 – 2013

Styrelsemöte nr 3 – 2013

Styrelsemöte nr 2 – 2013

Årsmötesprotokoll 2013-01-22

Ekonomisk redovisning 2012

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelsemöte nr 1 – 2013

2012:

Styrelsemöte  nr 12 -2012

Styrelsemöte nr 11 – 2012

Styrelsemöte nr 10 – 2012

Styrelsemöte nr 9 – 2012

Styrelsemöte nr 8 – 2012

Styrelsemöte nr 7 – 2012

Styrelsemöte nr 6 – 2012

Styrelsemöte nr 5 – 2012

Styrelsemöte nr 4 – 2012

Styrelsemöte nr 3 – 2012

Styrelsemöte nr 2 – 2012

Årsmötesprotokoll 2012-02-07

Tillägg till årsmötesprotokoll

Revisionsberättelse 2011

Årsredovisning kassa 2011

Årsredovisning pg 2011

Verksamhetsberättelse 2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 1 – 2012 (pdf)

2011:

Styrelsemöte nr 13 – 2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 11/12 – 2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 10 -2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 9 – 2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 8 – 2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 7 – 2011 (pdf)

Styrelsemöte nr 6 – 2011 (pdf)

Protokoll från årsmöte 2011-02-07 (pdf-fil)

Antagna justerade stadgar (vid årsmötet 2011-02-07) (pdf-fil)

Verksamhetsberättelse för 2010 (pdf-fil)

SALDO pg-kassa-bank  2011 (pdf-fil)