Videoklipp från ws 3

Videoklipp från ws 3 med Julieta och Rauli 24-25 oktober 2015.

https://youtu.be/JDBaEiDdnyE

https://youtu.be/00qmHKqKXUU

https://youtu.be/et68-VthtrI

https://youtu.be/muL3W8k6qfM

https://youtu.be/ksMjUJ3M67A

https://youtu.be/8Eelh6rzKW8