Videoklipp från ws 3

Videoklipp från ws 3 med Julieta och Rauli 24-25 oktober 2015.