Videoklipp från ws 4

Videoklipp från ws 4 med Julieta och Rauli 24-25 oktober 2015.

Summering ws 4: